...

تحریر

ست اداری 100
بدون نظر تحریر
ست اداری چیست و چه اهمیتی دارد ؟   ست اداری در واقع اوراق اداری شامل سربرگ ، پاکت نامه اداری (پاکت ملخی)،پاکت A4 و… می باشد که با طرح گرافیکی منسجم جهت امور اداری و تجاری و… بکار گرفته می شود . هدف اولیه ست اداری زیبا سازی و هویت بخشیدن ...
ادامه مطلب
ست اداری 80
بدون نظر تحریر
ست اداری 80 چیست و چه اهمیتی دارد ؟   ست اداری در واقع اوراق اداری شامل سربرگ ، پاکت نامه اداری (پاکت ملخی)،پاکت A4 و… می باشد که با طرح گرافیکی منسجم جهت امور اداری و تجاری و… بکار گرفته می شود . هدف اولیه ست اداری زیبا سازی و هویت ...
ادامه مطلب
ست اداری 70
بدون نظر تحریر
ست اداری چیست و چه اهمیتی دارد ؟   ست اداری در واقع اوراق اداری شامل سربرگ ، پاکت نامه اداری (پاکت ملخی)،پاکت A4 و… می باشد که با طرح گرافیکی منسجم جهت امور اداری و تجاری و… بکار گرفته می شود . هدف اولیه ست اداری زیبا سازی و هویت بخشیدن ...
ادامه مطلب
تحریر 70 گرم
بدون نظر تحریر

آن چه در ایران به نام کاغذ تحریر شناخته می شود در طبقه بندی بین المللی کاغذها کاغذ تحریر و چاپ writing and printing paper نامیده می شود و انواع مختلف دارد. این کاغذ به دو صورت پوشش دار ...

ادامه مطلب
تحریر 80 گرم
بدون نظر تحریر

آن چه در ایران به نام کاغذ تحریر شناخته می شود در طبقه بندی بین المللی کاغذها کاغذ تحریر و چاپ writing and printing paper نامیده می شود و انواع مختلف دارد. این کاغذ به دو صورت پوشش دار ...

ادامه مطلب